Publisert

Innspill til stortingsmelding om endringer i pensjonssystemet

Finans Norge støtter regjeringens forslag som skal styrke den finansielle og sosiale bærekraften i pensjonssystemet, men påpeker at det er viktig at tjenestepensjonene tilpasses parallelt og samtidig med endringene i folketrygden. Les Finans Norges innspill.