Forslag til regler om rekonstruksjonsforhandling

Finans Norge mener høringsforslaget ikke er tilstrekkelig for å ivareta sikrede kreditor, og tilbyr fortsatt dialog med departementet for eventuelle oppklaringer.