Forslag til gjennomføring av MiCA og TFR II i norsk rett

Finans Norge støtter de foreslåtte endringene i hvitvaskingsregelverket, men har kommentarer til høringsnotatets pkt. 12.3.4 og krav til forsterkede kundetiltak.