Forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav om skattetrekkskonto

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev datert 25.03.2024, hvor det fulgte med et høringsnotat der departementet foreslår endringer i arbeidsgivers håndtering og betaling av forskuddstrekk mv. Les Finans Norges innspill.