Endringer i hvitvaskingsforskriften - kontantkort for asylsøkere

I dette høringssvaret får du Finans Norges hovedsynspunkter på Finansdepartementets høringsbrev med forslag om endringer i hvitvaskingsforskriften § 4-2a.

Finans Norges hovedsynspunkter er:

  • Finans Norge er i utgangspunktet positive til at å utvide forskriftens ordlyd. Endringen vil bidra til at forskriften virker etter sitt formål.
  • Det er imidlertid usikkert om den forslåtte ordlyden i høringsbrevet er tilstrekkelig klar, og det er behov for nærmere presiseringer.
  • Finans Norge mener det bør vurderes å tilrettelegge for private utdanningsinstitusjoner med utenlandske studenter.
  • Det bør også vurderes om det skal presiseres i § 4-2a første ledd bokstav c) at banker kan gi offentlig myndighet tilgang til informasjon om hvorvidt disponenten har konto i bank uten hinder av taushetsplikt.

Du finner mer informasjon i høringssvaret.