Avvikling av konsesjonspliktig virksomhet – Forvaltningsselskaper, AIF-foretak og verdipapirforetak

Her finner du Finans Norges innspill til høringsbrevet Finansdepartementet sendte på høring om Finanstilsynets forslag til regulering av avvikling av virksomhet som verdipapirforetak, fondsforvaltningsselskap og AIF-foretak.