Publisert

Høringssvar: Gjennomføring av BRRD art. 48 (7) i norsk rett

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 7. februar 2023 om forslag til endringer i prioritetsrekkefølgen i finansforetaksloven § 20-32 - gjennomføring av BRRD art. 48(7). Finans Norge avgir her våre vurderinger.