Publisert

Høringssvar – NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar - Personvernkommisjonens rapport

Finans Norge viser til Personvernkommisjonens rapport NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar. Nedenfor følger Finans Norge sine innspill til rapporten.