Publisert

Høringssvar – Konseptvalg for et nytt system for veibruksavgift og bompenger

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Skatteetaten og Statens vegvesen gjennomført en konseptvalgutredning for fremtidig system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og bompenger.

Finans Norge og Trafikkforsikringsforeningen (TFF) ønsker med dette å gi sine innspill