Publisert

Høringssvar – Finanstilsynets forslag til forskrift om formidling av lån og forslag til endringer i finansforetaksforskriften

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 21.03.2023 der Finanstilsynets høringsnotat av 01.03.2023 med forslag til forskrift om formidling av lån og endringer i finansforetaksforskriften sendes på høring. Finans Norge avgir her våre vurderinger.