Høringssvar - Sparebankforeningens forslag til endringer i regelverket om utdelinger i finansforetaksloven

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 17. januar 2023 om forslag til endringer i regelverket om utdelinger i finansforetaksloven.