Publisert

Høring – forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

Finans Norge mener AFP i offentlig sektor er et viktig element i det norske pensjonssystemet, og et viktig element innen offentlig tjenestepensjon.