Publisert

Høringsuttalelse fra Finans Norge: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid

Vi viser til departementets høringsbrev av 19. januar 2022 om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

Høringsfristen var satt til 19. april 2022. Vi beklager at fristen er noe oversittet.