Publisert

Høringsuttalelse fra Finans Norge: Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Vi viser til departementets høringsbrev av 19.

januar 2022 om forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.