Publisert

HØRINGSUTTALELSE – GJENNOMFØRING AV BANKPAKKEN MV.

Høringssvar om utkast til forskriftsendringer for gjennomføring av bankpakken

Finans Norges hovedsynspunkter om gjennomføringen av bankpakken mv, jfr. brev og utkast til forskriftsendringer for gjennomføring av bankpakken sendt på høring av Finansdepartementet 30. mars 2022