Publisert

Høringsuttalelse – Departementenes EØS-arbeid – Forslag til endringer i utredningsinstruksen.

Finans Norge ser de nå foreslåtte endringene i utredningsinstruksen som gode skritt på veien til å forbedre norske myndigheters muligheter til å være en del av lovutviklingsarbeidet i EU, og dermed også til å påvirke regelverksutformingen.

Som en liten åpen økonomi er Norge helt avhengig av gode økonomiske forbindelser med naboland
og andre handelspartnere.