Høringssvar ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

Finans Norge ønsker å løfte frem temaer vi mener er viktig i det videre arbeidet med klimavennlig omstilling.

Finans Norge har tidligere holdt en presentasjon for utvalget (november 2021) og kommet med skriftlige innspill til utvalgets arbeid (februar 2022).