Publisert

Høringssvar – Tilleggsfordeler ved kredittopptak

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring om regulering av tilleggsfordeler ved kredittopptak.

Høringsfristen er 01.11.22.