Publisert

Høringssvar – Ny pengespillforskrift

Det vises til Kultur- og likestillingsdepartementets høring av 09.05.2022, hvor forslag til ny pengespillforskrift sendes på høring.