Publisert

Høringssvar – gjennomføring i norsk rett av euroforordningen om betalinger over landegrensene

Høringssvar - euroforordningen om betalinger over landegrensene

Finans Norges hovedsynspunkter om gjennomføring i norsk rett av euroforordningen om betalinger over landegrensene.