Publisert

Høringssvar – forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften (definisjonen av store risikoer)

Det vises til forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften § 1 sendt på høring 24.06.22. Høringsfristen er 15.09.22.

Finans Norge mener at forslaget vil bidra til en klargjøring av hvilke risikoer som kan falle inn under «store risikoer».