Publisert

Høringssvar – Forskrift om finansavtaler

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høring av 20.05.2022, hvor forslag til ny forskrift om finansavtaler sendes på høring.

 Finans Norge har valgt å dele vårt høringssvar i to deler.