Publisert

Høringssvar – Forlengelse av løpetid på OMF

Det vises til høringsnotat om forslag til forskriftsregler om forlengelse av løpetid på OMF.

Forslaget på høring er en av de siste elementene i det nye OMF-regelverket som skal ferdigstilles før sommeren.