Publisert

Høringssvar - Endring i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank

Finans Norge takker for anledningen til å komme med merknader til Norges Banks foreslåtte endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån samt utsettelse av den opprinnelige høringsfristen.

Retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank påvirker bankenes muligheter til å stille
sikkerhet for lån og dermed også bankenes låneadgang.