Publisert

Høring – forslag om forbud mot returprovisjon

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 17. august 2022 om forslag til innføring av et nasjonalt forbud mot returprovisjoner.

August 2022 om forslag til innføring av et nasjonalt forbud mot returprovisjoner.