Publisert

Høring – Amortisert kost i kunderegnskapet hos pensjonsleverandører

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 29.03.22 der det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om amortisert kost i pensjonsleverandørers kunderegnskap.