Publisert

Gulv for risikovekting av bolig- og næringseiendomslån – Finans Norges høringssvar

Det vises til Finansdepartementets brev 02.11.22 der det bes om merknader til Finanstilsynets forslagom å videreføre samt øke midlertidige gulvkrav for gjennomsnittlig IRB-risikovekting av henholdsvis bolig- og næringseiendomslån.

Finans Norge avgir her sine vurderinger.