Finans Norges innspill til Totalberedskapskommisjonen

Finansnæringen er kritisk infrastruktur.

Betalingssystemer, cybersikkerhet og naturskader må være inkludert i enhver beredskapssammenheng.