Publisert

Finans Norges innspill til Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2022

Finans Norge mener det er viktig å stramme inn pengebruken gjennom revidert nasjonalbudsjett.

Samtidig er det viktig at man ikke kutter på de områdene som er viktige for vekst og omstilling i norsk næringsliv knyttet til kompetanse, bærekraftig utvikling og digitalisering.