Publisert

Finans Norges innspill til representantforslag om mer frihet til å jobbe der du vil

Vi viser til representantforslag 34 S fra stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Alfred Jens Bjørlo og Guri Melby om mer frihet til å jobbe der du vil.

De siste årene har mange fått øynene opp for de fordeler og muligheter fjernarbeid kan gi både arbeidsgiver og arbeidstaker.