Publisert

Finans Norges innspill til Representantforslag 223 S (2021-2022) om løsning for kontantutbetaling til befolkningen

Det vises til Dokument 8:223 S (2021-2022) der det foreslås å opprette en offentlig løsning som kan brukes til kontantutbetalinger til norske husholdninger og at det tilbys offentlig bankkonto i Norges Bank til alle innbyggere i Norge.

Finans Norge tillater seg med dette å sende våre innspill til Stortingets behandling av saken