Publisert

Finans Norges innspill til Representantforslag 200 S (2021-2022) om å lukke gjeldsfeller

Det vises til Stortingets behandling av Dokument 8:200 S (2021-2022) om å lukke gjeldfeller.

Representantforslaget tar for seg et viktig dilemma - på den ene siden viktigheten av å få lån, og på den andre siden konsekvensene av å få for mye lån.