Publisert

Finans Norges innspill til ny stortingsmelding for klimatilpasning

De siste ti årene har forsikringsselskapene betalt over 28 milliarder kroner i erstatninger etter klimaog naturskader på bygninger og innbo i Norge. I tillegg kommer skader på biler, personer, vei, infrastruktur og statlige bygg, så vel som egenandel for de rammede. Enkelte type skader er forventet å øke i omfang, som følge av mer og kraftigere styrtregn.

Blant annet gjelder dette skred og flom på Vestlandet, men ikke minst gjelder det vann som trenger inn i bygninger etter kraftig regn, særlig i byer og tettbebygde områder.