Høringssvar – Framtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge

Det vises til høringsbrev av 22.12.20, med forslag til strategi for bekjempelse av ILA i Norge. Sykdomsutbrudd har vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, ikke bare for de direkte berørte oppdrettsselskapene, men også for forsikringsselskapene som er med på å dekke tapene forårsaket av ILA.

Mattilsynets initiativ for bekjempelse av ILA er etterlengtet, og vi er positive.