Publisert

Høringssvar - Krav til ansvarsforsikring for betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger

Det vises til høringsbrev av 03.09.21 om forslag til endring i finansforetaksforskriften om krav til ansvarsforsikring for betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger.

Vi er ikke kjent med at ansvarsforsikring til å dekke erstatningsansvar overfor kunden eller
kontotilbyder, knyttet til slike aktører og deres tjenester basert på tilgang til kontoer, tilbys uten
egenandel i forsikringsmarkedet i dag.