Publisert

Høring om endringer i foretakslovgivningen i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU

Finans Norge viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat av 11.11.20 med forslag til endringer i foretakslovgivningen i forbindelse med Storbritannias uttreden av Den Europeiske union.

Formålet med forslaget er å gi norske foretak mulighet til å beholde allerede tiltrådte tillitspersoner, samt å kunne velge inn personer med tilknytning til Storbritannia i tillitsverv.