Publisert

Høring – fullmakt for styret i sparebanker mv. til å beslutte utdeling av utbytte

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev 11.02.21 om forslag til endringer i finansforetaksforskriften.

Det foreslås i forslaget på høring å gi en klar hjemmel i finansforetaksforskriften om fullmakt
for styret i sparebanker mv. til å beslutte utdeling av utbytte.