Publisert

Forslag til endringer i forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet - høringssvar

Det vises til høringsbrev av 15.02.21 om forslag til endringer i forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering. Høringsfrist er 31.03.21.