Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

Finans Norge viser til Skatteetatens brev av 26.08.21 der det var vedlagt et forslag om en ny opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner (salgs- og kjøpsmelding).

Det bør foretas en grundig vurdering av om Skatteetaten kan gjøre bedre bruk av
opplysninger som allerede er tilgjengelig for etaten i stedet for å innføre enda en ny
opplysningsplikt på skatte- og merverdiavgiftsområdet.