Publisert

NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk – Finans Norges høringssvar

Det vises til brev fra Finansdepartementet 04.11.19 om høring om NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk. Finans Norge fremmer her enkelte merknader

I utredningens ulike beregninger av samlet grunnrenteinntekt i havbruksnæringen, er det
lagt stor vekt på anvendelsen av et normalavkastningskrav (kalkulasjonsrente) som i
utgangspunktet er anbefalt for offentlige prosjekter med normal risiko og opptil 40-års
horisont.