Publisert

Høringssvar fra Finans Norge – Høringsnotat forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere

Det vises til høringsbrev med forslag til utkast til forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere.

Finans Norge anser arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering som en del av vårt samfunnsansvar
og er svært opptatt av et konstruktivt samarbeid med relevante myndigheter på området.