Publisert

Høringssvar – forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristen for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Det vises til høringsbrev av 15. mai 2020 med forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv.

 og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.