Publisert

Høringssvar – forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen

Det vises til høringsbrev av 27. april 2020 med forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysiske møter mv.

i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19).