Publisert

Høringssvar - senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 16.06.20 vedrørende høring av forslag om senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere (selvstendig næringsdrivende).

Endringen som foreslås medfører at forskuddsskatten for andre og fjerde termin, på samme
måte som første og tredje termin, forfaller i den siste måneden før utløpet av terminen.