Publisert

Høringssvar - Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven

Det vises til høringsbrev av 23.03.20, med forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven.

Det vises også til «koronaloven», hvor det fremgår av lovproposisjonen punkt 3.7 at det også vil kunne være aktuelt med fristutsettelser 1.