Publisert

Høring om regler om administrative sanksjoner på fondsområdet

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 09.11.20 om endringer i verdipapirfondloven og AIF-loven.

Finans Norge støtter at det innføres anledning til å ilegge administrative sanksjoner i
overensstemmelse med hva som direkte følger av Norges EU-rettslige forpliktelser.