Publisert

Høring – videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Det vises til Finansdepartementets brev 02.06.20 hvor det bes om eventuelle merknader til midlertidige endringer i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften.

Finans Norge avgir her synspunkter.