Publisert

Høring – videreføring av forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland mv. (kontraktskontinuitet)

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 14.10.2020 med forslag til endringer i forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter (kontraktskontinuitet).

Forslaget har bl.a. sin bakgrunn i at gjeldende forskrift ikke inneholder bestemmelser om
opphevelsesdato.