Publisert

Høring – Forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven

Det vises til høringsbrev med forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven.

Finans Norge anser arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering som en del av vårt samfunnsansvar
og er svært opptatt av et konstruktivt samarbeid med relevante myndigheter på området.