Publisert

Høring – forskrifter mv. om egen pensjonskonto

Finans Norge viser til høring av 8. mai om forskrifter mv. til nye lovregler om egen pensjonskonto.

Finans Norge er positive til og imøteser at det innføres regler om egen pensjonskonto.